Tuesday, December 7, 2010

Close Order

OrdEr UntUk buLan diSemBer teLah diTutuP sepeNuhnyer. orDer diTerima uNtuk JanUari dan seTerusNya saHaja...
( iTu pUn berGantUng kePada sTokIs feLt saMada suDah aDa sTok aTau tiDak keRana sTok feLt yg tinGgal hanYa daPat diGunaKan uTk iTem2 keCil jeR dan kaLer pUn da banYak keHabisan.)
haRap MakLum!

No comments: